Ngói lợp hài vuông M33

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết : Mã hiệu M07
Kích thước (mm) 260 x 160 x 12 mm
Khối lượng (kg/v) 1.10 Kg/viên
Màu sắc Đỏ

Danh mục:
Phone
Phone
Phone