Gạch bậc thềm màu đỏ thẫm

Giá: Liên hệ

Kích thước (mm): 300x300x13

Trọng lượng (kg/v): 2,6

Số lượng sử dụng (v/m): 3,33

Danh mục:
Phone
Phone
Phone